SMART VAL

Hängare nr 3, backspegel

tillbaka till smart val

Färg på framsida och baksida.
Format:
Papper: 330g liksidig kartong
Färg: 4+4
Mall: